Naše organizace

Naše organizace byla založena v roce 1934. Sídlo máme v Ostravě – Bartovicích, na Březové ulici. Spolkový objekt „Dům zahrádkářů“ byl vybudován v 70 letech minulého století v akci „Z“. Součástí našeho objektu je hospodářské zázemí se sklady, garážemi, zahradou s ovocným sadem. Provozujeme také moštárnu, kde však jablka pouze lisujeme, bez dalšího zpracování vylisované šťávy. Vzhledem k tomu, že se jedná o starší objekt, který je často využívaný, je nutno provádět celou řadu menších či větších úprav. Ty menší se nám daří realizovat vlastními silami a z rozpočtu organizace. Ty větší (oplocení, odpočívadlo s pergolou, oprava střech) jsme byli schopni zajistit za výrazné finanční podpory z grantů a darů našeho městského obvodu Ostrava – Radvanice a Bartovice. Práce na zahradě, v sadu a na údržbě záhonu růží, který jsme pomáhali založit a je součástí veřejné zeleně a bezprostředně souvisí s naším pozemkem zvládáme „klasickými bezplatnými brigádami“. Každoročně je to cca 250 hod.